• home

장생포아트스테이

 • [주요교육] [울산광역시남구 문화예술창작촌] "2022 오픈스튜디오" 투어 모집 (11.21)
  1. 운영기간2022-11-21 ~ 2022-11-21  (운영종료)
  2. 운영시간 1회 : 14:00
  3. 진행장소아트스테이/ 131
  4. 모집인원7명
 • [주요교육] [울산광역시남구 문화예술창작촌] "2022 오픈스튜디오" 투어 모집 (11.20)
  1. 운영기간2022-11-20 ~ 2022-11-20  (운영종료)
  2. 운영시간 1회 : 14:00  / 2회 : 16:00
  3. 진행장소아트스테이/ 131
  4. 모집인원7명
 • [주요교육] [울산광역시남구 문화예술창작촌] "2022 오픈스튜디오" 투어 모집 (11.19)
  1. 운영기간2022-11-19 ~ 2022-11-19  (운영종료)
  2. 운영시간 1회 : 14:00  / 2회 : 16:00
  3. 진행장소아트스테이/ 131
  4. 모집인원7명
 • [주요교육] [소심 프로젝트] 배민영_그럼에도 불구하고
  1. 운영기간2022-10-31 ~ 2022-10-31  (운영종료)
  2. 운영시간 1회 : 18:00
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원30명
 • [주요교육] [소심 프로젝트] 이유리_브로콜리 펀치 북토크_10월28일
  1. 운영기간2022-10-28 ~ 2022-10-28  (운영종료)
  2. 운영시간 1회 : 19:00
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원30명
 • [주요교육] 도마 <12/25>
  1. 운영기간2022-12-25 ~ 2022-12-25  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 13:00 (도마)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명
 • [주요교육] 도마 <12/18>
  1. 운영기간2022-12-18 ~ 2022-12-18  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 13:00 (도마)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명
 • [주요교육] 도마 <12/11>
  1. 운영기간2022-12-11 ~ 2022-12-11  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 13:00 (도마)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명
 • [주요교육] 도마 <12/4>
  1. 운영기간2022-12-04 ~ 2022-12-04  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 13:00 (도마)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명
 • [주요교육] 도마 <11/27>
  1. 운영기간2022-11-27 ~ 2022-11-27  (신청마감)
  2. 운영시간 1회 : 13:00 (도마)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명
 • [주요교육] 도마 <11/20>
  1. 운영기간2022-11-20 ~ 2022-11-20  (운영종료)
  2. 운영시간 1회 : 13:00 (도마)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명
 • [주요교육] 투웨이블 <12/25>
  1. 운영기간2022-12-25 ~ 2022-12-25  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 10:00 (투웨이블)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원4명
 • [주요교육] 투웨이블 <12/18>
  1. 운영기간2022-12-18 ~ 2022-12-18  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 10:00 (투웨이블)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원4명
 • [주요교육] 투웨이블 <12/11>
  1. 운영기간2022-12-11 ~ 2022-12-11  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 10:00 (투웨이블)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원4명
 • [주요교육] 투웨이블 <12/4>
  1. 운영기간2022-12-04 ~ 2022-12-04  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 10:00 (투웨이블)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원4명
 • [주요교육] 투웨이블 <11/27>
  1. 운영기간2022-11-27 ~ 2022-11-27  (신청마감)
  2. 운영시간 1회 : 10:00 (투웨이블)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원4명
 • [주요교육] 투웨이블 <11/20>
  1. 운영기간2022-11-20 ~ 2022-11-20  (운영종료)
  2. 운영시간 1회 : 10:00 (투웨이블)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원4명
 • 투웨이블 <12/4>
  1. 운영기간2022-12-04 ~ 2022-12-04  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 10:00 (투웨이블)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원4명
 • 예술오감놀이터<12/4>
  1. 운영기간2022-12-04 ~ 2022-12-04  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 10:00(8세-13세)  / 2회 : 13:00 (8세-13세)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명
 • 도마 <12/4>
  1. 운영기간2022-12-04 ~ 2022-12-04  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 13:00 (도마)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명
 • 투웨이블 <12/11>
  1. 운영기간2022-12-11 ~ 2022-12-11  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 10:00 (투웨이블)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원4명
 • 도마 <12/11>
  1. 운영기간2022-12-11 ~ 2022-12-11  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 13:00 (도마)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명
 • 예술오감놀이터<12/11>
  1. 운영기간2022-12-11 ~ 2022-12-11  (신청가능)
  2. 운영시간 1회 : 10:00(8세-10세)  / 2회 : 13:00 (10세-13세)
  3. 진행장소장생포아트스테이
  4. 모집인원6명